Stroming

Een van de belangrijkste factoren voor elk rif aquarium is de stroming!

Doe uw best om de stroming zo aan te passen dat er voldoende wervelingen zijn en houdt hier vooral rekening mee m.b.t. het plaatsen en veranderen van uw stenen en pilaren.

Hoe beter u dit doet, des te minder plekken u heeft zonder stroming waar vuil kan ophopen.

Aquaria met nitraat/fosfaat problemen hebben vaak stromingsproblemen als belangrijkste oorzaak! Let hierbij ook op gebieden die niet zo logisch lijken zoals de overloop of achter het rif.

Goede stroming

  • is een basis voorwaarde voor gevoelige ongewervelden (zoals koralen, anemonen, gorgonen, ..) want dit brengt plankton naar de dieren en reinigt ze eveneens. Is nodig om het wateroppervlak in beweging te brengen/houden omdat dit voor uitwisseling van zuurstof , koeling voor het water van het aquarium en voor het wervel effect dat u misschien graag wilt zien in uw aquarium.

  • Houd het oppervlak schoon van de zand bodem van uw aquarium, maar ook van rotsen en pilaren. Basis parameters voor een goede stroming zijn: de geometrie van uw aquarium zelf

  • De geometrie van uw rotsen en pilaren of ander statische objecten in uw aquarium (zoals bv. Grote formaties steenkoralen)

  • aantal, sterkte en richting van uw stromingspompen.

Op deze manier krijgt u een “goede stroming” :

  • Vermijd eventuele ONDERBREKINGEN in de stroming Uw rif moet niet te massief /compact zijn. Dunne plakken zijn beter dan dikke brokken steen Gedeeltes met weinig stroming hebben misschien een aparte stromingspomp nodig. (b.v. achter uw rif)

  • Plan en plaats zorgvuldig de positie van uw stromingspompen

  • Gebruik geen voederpompen (deze hebben minder stroming en een te hoge waterdruk), maar pompen echt voor het opwekken van stroming

  • Het beste is een stroming die van richting en sterkte wisselt, maar dit is geen must. Stromingspompen met bewegende koppen ( b.v.OsciMotion) maar ook wave simulators (b.v.. Wavebox, Dreambox, ..) helpen verder met een goede stroming.

Als u dit doet krijgen de dieren stroming van verschillende richtingen en met verschillende sterkte, precies zoals in het werkelijke leven.