Filters

Als u van plan bent een rif aquarium op te starten, is het beste om de noodzaak van mechanische filters te vergeten.

Totaal anders dan bij zoetwater aquaria, kan dit meer negatieve dan positieve effecten hebben, omdat ze kunnen leiden tot een “nitraat bom”.

Aquaria die goed draaien hebben kristal helder water zonder mechanische filters.

U zou moeten denken aan het NIET hebben van filters, bio ballen, Syporax of vergelijkbaar in uw aquarium of sump.

Maar waarom is het water helder, terwijl de vissen het verontreinigen? Het antwoord is de zo genaamde

Stikstof cyclus

In een goed draaiend aquarium spelen bacteriën een absoluut essentiële rol. Zij sturen de zgn. “stikstof cirkel”.

1.) In het begin van de cyclus en ook het meest kritisch m.b.t. giftigheid, neemt het ammonium gehalte toe t.g.v. excreties van vissen en toenemende processen.

2.) Ammonium wordt door bacteriën omgezet naar het iets minder giftige nitriet. (Ammonium concentratie neemt af, Nitriet-concentratie neemt toe)

3.) Nitriet wordt weer omgezet in het nog minder giftige nitraat, opnieuw door bacteriën: (Nitriet concentratie neemt af, Nitraat- concentratie neemt toe )

4.a) Nitraat wordt omgezet in stikstof, opnieuw door bacteriën in een anaerobe milieu met substraat en zand. Stikstof verdwijnt vanzelf uit het aquarium.

4.b) Nitraat (en ook ammonium) zorgen voor algengroei.

Dit proces gaat continue door. In nieuw gestarte aquaria moet dit eerst ontwikkelen en zich stabiliseren. Dit gebeurd in de zgn. opstart fase, welke nodig is voor elk rif aquarium voordat u kwetsbare dieren toevoegt.

In goeddraaiende aquaria geldt het aantal nutriënten dat door dit proces wordt weggenomen ≥ de hoeveelheid toegevoegde nutriënten.

Lees ook de F.A.Q. point “levend steen !

Fosfaat cyclus

Fosfaten komen in onze aquaria door voeding, vers water of objecten in het aquarium die fosfaten bevatten. Het kan zich afzetten/of bezinken. Dit kan gebeuren in substraten en zand, water en absorptiematerialen die aan het aquarium zijn toegevoegd: Fosfaten ontstaan ook door algen, maar kunnen ook met de algen verwijderd worden.

Afschuimer

Afwijkend van mechanische filters, welke alleen deeltjes/uitscheidingen uit het aquarium circulatie systeem verwijderen, verwijderen afschuimers ze geleidelijk.

Ook water dat verrijkt is met zuurstof, wat een belangrijke rol speelt in overbezette aquaria. Zelfs sommige aquaria die goed draaien zonder afschuimer, wordt aanbevolen om toch een afschuimer te gebruiken.

more

Er zijn nog diverse andere methodes om een rif aquarium te runnen (Algen schuilplaatsen, Diep-zand-bed,..) Of methodes om de natuurlijke filter functie van bacteriën te verbeteren zoals Zeolite filter, Wodka methode ….