Dichtheid in combinatie met de temperatuur!

Apparatuur welke resp. Dichtheid, Specifieke dichtheid of Geleidbaarheid geven, gebruiken fysische meetmethodes en geven dus verschillende waardes als de water temperatuur veranderd! Dit is ten gevolge van verschillende dichtheden van water bij verschillende temperaturen (fysisch effect).

Meet resultaten van identiek zoutwater zal:

  • lager zijn als het water warm is en
  • Hoger als het water koud is

(Probeer Het maar! Verzamel wat water uit je aquarium en meet het zoutgehalte in een apart apparaat. Laat het ca. een uur afkoelen en meet het dan opnieuw) Voor het meten moeten we beseffen dat de temperatuur in onze aquaria lichtjes op en neer gaat. Als we daar geen erg in hebben kan de gemeten waarde mogelijk niet correct zijn!