Wat toont mijn meetinstrument?

Spindel hydrometers (Areometer)

Tonen of „Dichtheid” OF „specifieke/relatieve Dichtheid“!

De meeste apparaten verkrijgbaar in Europa tonen “Dichtheid”, terwijl apparaten uit de USA meestal “specifieke/relatieve Dichtheid” tonen.

Naald hydrometers

Tonen vrijwel altijd „ specifieke/relatieve Dichtheid”.

Indicaties voor apparaten die “dichtheid” tonen:

  • Imprint: “Density” OF “Dichte”
  • Imprint van de meet eenheid in [g/cm³]
  • Imprint “25/4°C” of alleen “25°C” (of een afgeleide in°F) Welke een meetwaarde t.o.v. water tonen bij 4°C / 39°F, welke een dichtheid heeft van 1.000.

Indicaties voor apparaten die “specifieke/relatieve Dichtheid” tonen:

  • Imprint : „specific density“ of “specific gravity” of „SG“
  • Geen imprint van de meet eenheid : e.g. [-]/eenheid loos
  • Imprint „25/25°C“ Meetwaarde is relatief t.o.v. water bij 25°C / 77°F, welke een dichtheid heeft van 0.997.

Waardes die getoond worden zijn de dichtheid gedeeld door 0.997 en dus hoger dan de “normale dichtheid”

Tip: De gerelateerde temperatuur kan ook afwijken van 25°C/77°F.

In dit geval moet u kalibreren afwijkend van 25°C/77°F verander uw aquacalculator preferenties!

In geval van twijfel over uw meet apparaat, neem contact op met uw leverancier!

Refractometer:

Meet het “zoutgehalte”, maar zal vrijwel altijd ook de “relatieve dichtheid” op een tweede schaal tonen. Aanbeveling: gebruik alleen het zoutgehalte!


Geleidbaarheid meetinstrument: Meet en toont elektronisch de “geleidbaarheid” van het geteste water. Enkele high tech. controllers tonen “zoutgehalte” waarbij ook de watertemperatuur wordt gemeten en her berekent m.b.v. software.