AquaCalculator iOS 2020.6.001

Post-Image

AquaCalculator iOS 2020.6.001

AquaCalculator har släppts i versionen AquaCalculator iOS 2020.6.001.

I den här versionen har vi lagt till stöd för minskning av näringsämnen. Med många recept stöder AquaCalculator nu inte bara ökningen utan också minskningen av näringsämnen.